Gigs

June 29 (Thurs) Una Mas, Mitaka

Trio Samadhi

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

June 30 (Fri) Kanmachi 63, Kannai

Chaka (Vo), Yuki Arimasa (p) Tomonao Hara (TPT), Yuki Arimasa (p)

July 1 (Sat) Little Giant, Denenchofu

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Dariki Hara (dr)

July 4 (Tue) Una Mas, Mitaka

Trio Samadhi

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

July 8 (Sat) Body and Soul, Aoyama

Charito (vo), Yuki Arimasa (p), Benisuke Sakai (b), Andrew Dickeson (dr)

July 9 (Sun) Our Delight, Warabi

Yuki Arimasa Piano solo

July 11 (Tue) Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Dariki Hara (dr)

July 13 (Thurs) Coach, Koiwa

Baba Takayoshi (guit), Yuki Arimasa (p)

July 14 (Fri) Nica's, Machida

Yuka Deguchi (vo), Yuki Arimasa (p), Hiroshi Takase (b), Masayuki Kume (dr)

July 15 (sat) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Dariki Hara (dr)

July 21 (Fri) Una Mas, Mitaka

Tomonao Hara (tpt), Yuki Arimasa (p)

July 26 (Wed) Jazz Union, Harajuku

Yuki Arimasa Piano Solo

July 27 (Thurs) Pit Inn, Shinjuku

Shigeharu Mukai (tb), Nami Kano (sax), Yuki Arimasa (p), Mitsuaki Furuno (b), Shinji Mori (dr)

July 28 (Fri) Ups, Koga

Trio Samadhi

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

July 29 (Sat) Nardis, Kashiwa

Trio Samadhi

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)