Gigs

Dec 2 (Mon) Lydian, Ogawa-cho

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p)

Dec 7 (Sun) Una Mas, Mitaka

Shinnosuke Matsubara (sax), Yuki Arimasa (p)

Dec 10 (Tue) Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Dec 13 (Fri) Franciscan Chapel, Roppongi, Because We Care Charity Concert

Dec 18 (Wed)  Motion Blue, Yokohama

Noon (vo), Maiko (vln), Yuki Arimasa (p)

Dec 19 (Thurs) Una Mas, Mitaka, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Dec 20  (Fri) Salt Peanuts, Ekoda

Mariko Maeda (tb), Yuki Arimasa (p)

Dec 23 (Mon) Nardis, Kashiwa, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p) Dairiki Hara (dr)

Dec 24  (Tue) Nardis, Kashiwa

Eri Ohno (vo), Yuki Arimasa (p), Ikuo Sakurai (b), Dairiki Hara (dr)

Dec 26  (Thurs) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Dec 28  (Sat) Cochi, Koiwa

Ryo Ogihara (guit), Yuki Arimasa (p)

Dec 30  (Mon), Donfan, Otsuka

Charito (vo), Yuki Arimasa (p)