Gigs

Oct 18 (Fri) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Oct 20 (Sun) Cafe Clair, Nishiarai

Saori Yano (sax), Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Hironori Suzuki (dr)

 Oct 24  (Thurs) Cochi, Koiwa

Akemi Ota  (Fl) Yuki Arimasa (p)

Oct 25 (Fri) Jamin’, Toritsudaigakumae

Mariko Maeda (tb), Yuki Arimasa (p)

Oct 26 (Sat) Baltimore-Kawasaki city Concert, 

Tomonao Hara  (tp), Yuki Arimasa (p), Mark Tourian (b), Dennis Frehse (dr)

Oct 29 (Tues)  Una Mas, Mitaka, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Oct 31 (Thurs) Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Nov 5 (Tues) Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Nov 7 (Thurs) Una Mas, Mitaka, 

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Nov 8 (Fri) Cafe Cotton Club, Takadanobaba, Jam Session Host

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Nov 9 (Sat) Kawasaki Jazz, Senzoku College of Music

Geila Gilka (vo), Chaka (vo), Kotetsu (vo), Yuki Arimasa (p), Mark Tourian (b), Dennis Frehse (dr)

Nov 12 (Tues) Una Mas, Mitaka

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa

Nov 14 (Thurs) Lydian, Awajicho

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p)

Nov 16 (Sat), Sometime, Kichijoji

Charito (vo), Yuki Arimasa (p), Motoi Kanamori (b), Shunsuke Umino (dr)

Nov 21 (Thurs) Cochi, Koiwa

Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Nov 22 (Fri) Body and Soul, Aoyama

Charito (vo), Yuki Arimasa (p), Satsuki Kusui (b) Shunsuke Umino (dr)

Nov 26 (Tues) Our Delight, Warabi

Mayuko Karakura (p), Yuki Arimasa (p)

Nov 28 (Thurs), Una Mas, Mitaka, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Nov 29 (Fri) Candle Night Jazz, Senzoku College of Music

Geila Gilka (vo), Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Gene Jackson (dr)