Gigs

November 29 (Thurs) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

November 30-Dec 1 Taipei, Taiwan Workshop

Dec 4 (Tue) Lydian, Awaji-Cho

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p)

Dec 5 (Wed) Una Mas, Mitaka, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Dec 6 (Thurs) Cochi, Koiwa

Keiji Matsushima (tot), Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p)

Dec 11 (Tue), Donfan, Otsuka, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Dec 14 (Fri), Francescan Church, Roppongi

Charito (vo), Yuki Arimasa (p), special guests

Dec 15 (Sat), Chiyoda, Gunma

Norio Hidaka (vo &t tpt), Yuki Arimasa (p)

Dec 22 (Sat), Kanmachi 63, Kannai

Chaka (vo), Yuki Arimasa (p)

Dec 25 (Tue), Sometime, Kichijojihoncho

Michiko Suzuki (vo), Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Andrew Dickeson (dr)
 

Dec 26 (Wed), Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Dec 28 (Fri) Alfie, Roppongi

Toku (vo & flg), Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Makoto, Mori (dr)