Gigs

August 10 (Thurs) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b) Dairiki Hara (dr)

August 13 (Sun) Kamome, Kannai

Noon (Vo), Yuki Arimasa (p)

August 14 (Mon), Nardis, Kashiwa

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p)

August 19 (Sat) Sometime, Kichijoji

Charito (vo), Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Kazuaki Yokoyama (dr)

August 24 (Thurs) Coach, Koiwa

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b) Dairiki Hara (dr)

August 28 (Mon), Jammin', Toritsudaigaku

Mariko Maeda (tb), Yuki Ariamsa (p)

August 29 (Tue), Sometime, Kichijoji

Yuki Arimasa (p),Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

August 31 (Thurs), Jazz Union, Harajuku

Ryo Ogihara (guit), Yuki Arimasa (p)

Sep 2 (Sat) Naru, Ochanomizu

Charito (vo), Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Dariki Hara (dr)

Sep 6  (Wed) Kamome, Kannai

Trio Samadhi

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Sep 8 (Thurs) Coach, Koiwa

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Dariki Hara (dr)

Sep 14 (Thurs) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa Piano solo

Sep 16 (Sat) Donfan, Otsuka

Ayako Ukawa (tap), Yuki Arimasa (p)

Sep 17 (Sun) Our Delight, Warabi

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Sep 19 (Tue) Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Dariki Hara (dr)

Sep 21 (Thurs) NHK Session, Shibuya

Trio Samadhi

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Sep 27 (Wed) Una Mas, Mitaka

Trio Samadhi

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Sep 28 (Thurs) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Dairiki Hara (dr)

Sep 29 (Fri) Cotton Club, Takadanobaba

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Satsuki Kusui (b),  Dairiki Hara (dr)