Gigs

January 13 (Sun) Jammin’ Toritsudaigaku 

Mariko Maeda (tb), Yuki Arimasa (p)

Jan 15 (Tue) Our Delight, Warabi

Mayuko Katakura (p), Yuki Arimasa (p), Piano Duo

Jan 16 (Wed) Nardis, Kashiwa, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Jan 17 (Thurs), Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Jan 19 (Sat), Lydian, Awajicho

Saori Yano (sax), Yuki Arimasa (p), Kengo Nakamura (b), Nobuyuki Komatsu (dr)

Jan 20-Jan 29 TMJAF Workshop/Concert, Cagayan De Oro, Bacolod, Philippines.

Feb 5 (Tue), Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa Piano Solo

Feb 7 (Thurs) Una Mas, Mitaka, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Feb 9 (Sat) Donfan, Otsuka, 

Charito (vo), Yuki Arimasa (p)

Feb 13 (Wed), Keystone Club, Roppongi

Charito (vo), 

Feb 14 (Thurs) Donfan, Otsuka, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Feb 15 (Fri) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Feb 16 (Sat) Dolphie, Isezakicho

Kimiko Ito (dr), Yuki Arimasa (p), Benisuke Sakai (b), Gene Jackson (dr)

Feb 19 (Tue) P’s Bar, Ikebukuro

Mariko Maeda (tb), Yuki Arimasa (p)

Feb 28 (Thurs) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)